Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักงบประมาณ 46ปี/ สำนักงานงบประมาณ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานงบประมาณ
พิมพลักษณ์ม.ป.ป
เลขเรียกบ ส225ส ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร.
ชื่อผู้แต่งสุภัค มหาวรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.3184 ส241ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนขายหุ้นสามัญ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 ธ142ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทการบินไทย จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทการบินไทย มหาชนจำกัด, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุดสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = สุวัฒน์ รวยอารีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ รวยอารีย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุวัฒน์ สวยอารีย์
เลขเรียก379.593 ส247ห 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ : เตรียมพร้อมที่จะไป ข้อมูลในทางปฎิบัติสำหรับการพำนักและศึกษาในสหรัฐ/ สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม1: การศึกษาปริญญาตรี/ สำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม2: บัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางวิชาชีพและการวิจัย/ สำนักงานกิจการด้านกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม3: การศึกษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกล และการรับรองวิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันดินส่วนละลายเมทิลีนคลอไรด์จากน้ำส้มควันไม้ไม้ยางพารา = Chemical Composition...
ชื่อผู้แต่งอัชมาน อาแด.
พิมพลักษณ์ยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียกวจ 633.89 อ212อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานีส เป็นหัด / เทอดพงศ์ ทองศรีราช.
ชื่อผู้แต่งเทอดพงศ์ ทองศรีราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2562.
เลขเรียก398.2 ท259อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยผู้เมตตา / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองเบตง ตำนานประวัติศาสตร์/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ อ12ม ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสั้น ของคนไม่คิดสั้น / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์ม.ป.พ.
เลขเรียกร.ส. ด215ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา