Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนขายหุ้นสามัญ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 ธ142ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทการบินไทย จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทการบินไทย มหาชนจำกัด, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุดสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = สุวัฒน์ รวยอารีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ รวยอารีย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุวัฒน์ สวยอารีย์
เลขเรียก379.593 ส247ห 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ : เตรียมพร้อมที่จะไป ข้อมูลในทางปฎิบัติสำหรับการพำนักและศึกษาในสหรัฐ/ สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม1: การศึกษาปริญญาตรี/ สำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม2: บัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางวิชาชีพและการวิจัย/ สำนักงานกิจการด้านกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม3: การศึกษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกล และการรับรองวิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานีส เป็นหัด / เทอดพงศ์ ทองศรีราช.
ชื่อผู้แต่งเทอดพงศ์ ทองศรีราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2562.
เลขเรียก398.2 ท259อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยผู้เมตตา / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองเบตง ตำนานประวัติศาสตร์/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ อ12ม ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสั้น ของคนไม่คิดสั้น / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์ม.ป.พ.
เลขเรียกร.ส. ด215ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อมรอย / วนิดา บุญนาคค้า,ฤทธิรงค์ ว...
ชื่อผู้แต่งวนิดา บุญนาคค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 25??.
เลขเรียก158 ว17ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตงกวาขาดวินัย / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแป้งจอมประหยัด / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา