Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย / ปัทมา สูบกำปัง.
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1741 ป533ร 2562,342.593 ป533ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักภาษาไทยจึงได้เขียน ฝากไว้กับแผ่นดินชายแดนใต้ / นพดล ทัศวา.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทัศวา.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่12, 25??.
เลขเรียก495.91 ม15ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์.
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์1 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
เลขเรียกอ 959.3072 ป176ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน.
เลขเรียกรป ก171ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก/ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ส225ร ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั่วของไทยและต่างประเทศ เล่ม 1 มกราคม - เมษายน...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั้งของไทยและต่างประเทศ เล่ม 2 ภาค 1 พฤษภาคม -...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งโนร์ฮายาตี ยีเตะ.
พิมพลักษณ์ยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2550.
เลขเรียกวจ371.26 น15ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสตูล / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒ...
พิมพลักษณ์สตูล : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล, ม.ป.ป.
เลขเรียก720.9593 ส142 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยองขวัญ / แวมไพร์.
ชื่อผู้แต่งแวมไพร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [2542?].
เลขเรียกน ว286ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการศึกษาเรื่องปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน / [คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2551.
เลขเรียก371.3 ส174 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่อง "การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน" / คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนรา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [25...?]
เลขเรียก333.7613 ค141ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย = understa tanding anti-islam sentiment in thailand / ดอน ปาทาน ,...
ชื่อผู้แต่งดอน ปาทาน.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฟอรั่ม, 2561.
เลขเรียกBP63.ท9 ด53 2561,207.5 ด14ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา