Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย / ปัทมา สูบกำปัง.
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1741 ป533ร 2562,342.593 ป533ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักภาษาไทยจึงได้เขียน ฝากไว้กับแผ่นดินชายแดนใต้ / นพดล ทัศวา.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทัศวา.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่12, 25??.
เลขเรียก495.91 ม15ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์.
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์1 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
เลขเรียกอ 959.3072 ป176ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน.
เลขเรียกรป ก171ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก/ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ส225ร ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั่วของไทยและต่างประเทศ เล่ม 1 มกราคม - เมษายน...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั้งของไทยและต่างประเทศ เล่ม 2 ภาค 1 พฤษภาคม -...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสตูล / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒ...
พิมพลักษณ์สตูล : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล, ม.ป.ป.
เลขเรียก720.9593 ส142 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการศึกษาเรื่องปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน / [คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2551.
เลขเรียก371.3 ส174 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่อง "การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน" / คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนรา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [25...?]
เลขเรียก333.7613 ค141ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย = understa tanding anti-islam sentiment in thailand / ดอน ปาทาน ,...
ชื่อผู้แต่งดอน ปาทาน.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฟอรั่ม, 2561.
เลขเรียกBP63.ท9 ด53 2561,207.5 ด14ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักงบประมาณ 46ปี/ สำนักงานงบประมาณ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานงบประมาณ
พิมพลักษณ์ม.ป.ป
เลขเรียกบ ส225ส ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร.
ชื่อผู้แต่งสุภัค มหาวรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.3184 ส241ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา