Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : พยัญชนะ, 2559, [2016]
เลขเรียกVG213.T5 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 : การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 / จัดทำโดย สถาบันเทค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 และการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษา (ครั้งที่ 1 : 2559 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ก482 2559,ส.ร. 371.2 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นสารนิเทศ = Information retrieval / ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
ชื่อผู้แต่งทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559
เลขเรียกZ 699 ท443ก 2559,025.524 ท33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน InDesign CC / กชกร นวสำเภาเงิน
ชื่อผู้แต่งกชกร นวสำเภาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสวัสดี ไอที, 2559.
เลขเรียกZ253.532.A34 ก112,006.68 ก112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีดีซี 23 : การแบ่งหมวดหมู่หนังสือเเละแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 23 / พ...
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2559
เลขเรียกZ696.D52 พ172 2559,บศ 025.431 พ476ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกอาคารไม้กับการท่องเที่ยววัฒนธรรม : คุณค่า นวัตกรรมและการจัดการ = Proceedings International Comfe...
ชื่อผู้แต่งInternational comference ciav+ictc (2015 : ฺbangkok, Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOMOS Thai, 2016
เลขเรียกNA109.T4 ICO 2016,720.95 I17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา