Found: 103,717  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(Of the) standard of taste [electronic resource] / by David Hume.
ชื่อผู้แต่งHume, David, 1711-1776.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes, [1990].
เลขเรียกB1455 H921 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(Of) education [electronic resource] : John Milton's tractate / by John Milton.
ชื่อผู้แต่งMilton, John 1608-1674.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes ; Boulder, Colo. : NetLibrary, [1990].
เลขเรียกPR3569 M55 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(On the) equality among mankind [electronic resource] / by Jean-Jacques Rousseau.
ชื่อผู้แต่งRousseau, Jean-Jacques, 1712-1778.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes ; Boulder, Colo. : NetLibrary, [1990].
เลขเรียกJC179 R68 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(On the) motion of the heart and blood in animals [electronic resource] / by William Harvey.
ชื่อผู้แต่งHarvey, William, 1578-1657.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes ; Boulder, Colo. : NetLibrary, [1990s].
เลขเรียกQP101.4 H37 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(On) Lord Francis Bacon [electronic resource] / by Ben Jonson.
ชื่อผู้แต่งJonson, Ben, 1573?-1637.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes ; Boulder, Colo. : NetLibrary, [1990].
เลขเรียกB1199 J74 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(On) M. Aurelius Antoninus [electronic resource] / by M. Aurelius Antoninus ; translated by George...
ชื่อผู้แต่งMarcus Aurelius, Emperor of Rome, 121-180.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes ; Boulder, Colo. : NetLibrary, [1990].
เลขเรียกB505 M482 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(On) the education of women [electronic resource] / by Daniel Defoe.
ชื่อผู้แต่งDefoe, Daniel 1661?-1731.
พิมพลักษณ์Hoboken, N.J. : BiblioBytes ; Boulder, Colo. : NetLibrary, [1990].
เลขเรียกLB175 D6 1990eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ต่าง) คิดในคอก (ตน) : ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกDS568 .น634 2546,306 น73ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ถอดรหัสธรรมะ) The matrix วิเคราะห์ทุกคำพูด / วรภัทร์ ภู่เจริญ, พิมพ์กมล ขำสุวรรณ์, ลักษวงษ์ ประกิตภ...
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไวท์แรบบิทแมนเจเม้นท์, 2559.
เลขเรียกBQ4190 ว4ถ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ปฏิรูปประเทศไทย) ปฏิรูปมหาวิทยาลัย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2561].
เลขเรียกLB ป4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง) 3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2549.
เลขเรียกHD9502 ป4พ 2549,333.79 ป396พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(รับจ้าง) รักไม่จำกัด / นางฟ้าขี้เกียจ.
ชื่อผู้แต่งนางฟ้าขี้เกียจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 2551.
เลขเรียกน น451อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับประชาชน.
ชื่อผู้แต่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540.
เลขเรียกK3165.A37.T5 ส4ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคสังคม (e-Society) : โครงการจัดทำนโยบายเทคโนโลยีสา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544.
เลขเรียกHC79.I55 ท7ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา