Found: 85,482  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Web services solutions / Kris Jamsa.
ชื่อผู้แต่งJamsa, Kris 1960-.
พิมพลักษณ์San Francisco : SYBEX, 2003.
เลขเรียกTK5105.888 J357 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง00.00 น. / รงค์ วงษ์สวรรค์ ; กัญญาภัค บุญแก้ว, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันอังคาร, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยถิ่นดาวร้าย.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยเลือด = Dimonds are forever / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ผู้พิชิต = Goldfinger / เอียน เฟลมมิ่ง.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 พิฆาตรัก = The spy who loved me / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ล่ามือปืน = The man with the golden gun / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 เผด็จศึก / ม.ร.ว.ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0Writings on international economics / Jagdish Bhagwati ; edited by V.N. Balasubramanyam.
ชื่อผู้แต่งBhagwati, Jagdish n. 1934-.
พิมพลักษณ์Delhi : Oxford University Press, 1997.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 คืน 2 วัน 3,500 / We Love Travel.
ชื่อผู้แต่งWe love travel.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2555.
เลขเรียกDS566.2 ว6ห 2555,915.93 ว74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง / คณะกรรมการและสมาชิก กลุ่มอาชีพเครื่องปั้น...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะกรรมการและสมาชิก กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง, 2546.
เลขเรียกTT919.7 .T52N6 ห3 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศุภสวัสดิ์ 23 สิงหาคม 2543.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกหลาน มจ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543.
เลขเรียกDS585 ห3 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกHC445 ห36 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานสร้างไอซีที เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า / สำนักงานปลัดก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2547].
เลขเรียกHC79.I55 ท7ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมที่ดิน, 2549.
เลขเรียกHD890.55.Z63 ท6ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา