Found: 1,200  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'เหมา' เรื่องที่คุณไม่รู้ = MAO : the unknown story / จุง ชาง, จอน ฮัลลิเดย์ เขียน ; อายุรี ชีวรุโ...
ชื่อผู้แต่งจุง, ชาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
เลขเรียกDS778.ห7 จ73 2552,923.151 จ42ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย / กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 2552.
เลขเรียกQC981.8.G56 ก52,363.73874 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้ / สารูป ฤ...
ชื่อผู้แต่งสารูป ฤทธิ์ชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกDS589.S6 ส64 2552,352.0593 ส27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง / ตู้หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552.
เลขเรียกRG186 .ห36 2552,WT120 ต662 2552,613.0438 ต669
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์ = 100 great PR ideas / Jim Blythe ; วัฒนา มานะวิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งไบลธ์, จิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกHM263 .บ97 2552,659.2 บ97ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องในหลวงของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล รวบรวม
ชื่อผู้แต่งวิทย์ บัณฑิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกDS586.8 ว635,923.1593 ว34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง102 ที่เที่ยวออกรส / ธนาคารไทยพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2552.
เลขเรียกG155.ท9 ท94,915.93 ร196
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
เลขเรียกK1241 ช9ห 2552,346.086 ช882ร 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ไอเดียธุรกิจเล็กๆ ทำง่ายกำไรดี / นิกข์นิภา สหัสโยธิน
ชื่อผู้แต่งนิกข์นิภา สหัสโยธิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552
เลขเรียกHD 62.5 น31 2552,658.4 น72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เลือดใหม่ไผ่ต่างกอ / กองบรรณาธิการข่าวสด เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกDS570.6 ก53,923.2 ก351ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2552.
เลขเรียกJC491 .ธ37 2552,321.094 ธ11ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 top destinations in Asia / อรณิช รุจิวิพัฒน์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอรณิช รุจิวิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2552.
เลขเรียกDS508.2 .อ44 2552,915 ท233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คมคิดพิชิตความสำเร็จ / รัถยา สารธรรม เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรัถยา สารธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียกPN6519.T5 ร63 2550,808.88 ร114ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง225 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกDS589.ก4 ส65,959.303 สก473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา