Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInformation please Almanac Atlas & yearbook
พิมพลักษณ์New York : Houghton Mifflin, c1989
เลขเรียกAY30 I53 1989
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุนหลักและกระบวนการ / พรรณนิภา รอดวรรณะ.
ชื่อผู้แต่งพรรณนิภา รอดวรรณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556.
เลขเรียกHF 5686.C8 พ30ก,657.42 พ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาราพริบพันแสง / เอกวีย์.
ชื่อผู้แต่งเอกวีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2563.
เลขเรียกน อ883ด 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานในจังหวัดสงขลา ปัตตาน...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปากรที่ 13 กรมศิลปากร, [2555]
เลขเรียกDS567.85 ก-ท,อ 915.938 พ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีทางยา.
ชื่อผู้แต่งวีรชัย พุทธวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2550.
เลขเรียกRS 403 ว37ค,615.19 ว825ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกะรอยหยักสมอง 2 : รู้เรื่องลงทุน / ภาววิทย์ กลิ่นประทุม.
ชื่อผู้แต่งภาววิทย์ กลิ่นประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอโรว์, 2555.
เลขเรียกHG 4661 ภ32ก,332.678 ภ476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา / สมชาย หอมขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2563.
เลขเรียกTK7895.M5 ส42ม 2563,004.16 ส16ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา