Found: 1,044  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal change. เล่ม 2 / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2558
เลขเรียกAC159 ว4ก 2558,303.4 ว296ก 2558 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGourmet Taste : กลิ่นหอมกรุ่นของสมุนไพรนานาชนิด ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยอย่างโดดเด่น [จุลสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด, [2558].
เลขเรียกTX ก47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic Design School : the principles and practice of graphic design / David Dabner, Sandra Stewa...
ชื่อผู้แต่งDabner, David
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียกNC845 ด7ก 2558,760 D114G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen@work [จุลสาร] / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปตท., [2558].
เลขเรียกHB ก46 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร / ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สุดสาย ตรีวานิช และวราภา มหากาญจนกุล
ชื่อผู้แต่งปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, 2561.
เลขเรียกTP373.5 ป473,664.07 ป47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI จนกว่า I เด็กปิดตา I จะโต / สโรชา กิตติสิริพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสโรชา กิตติสิริพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2558
เลขเรียกPL 4209 ส178จ 2558,808.84 ส872จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIF ถ้าหากฉันรัก / เมเปิ้ลสีขาว.
ชื่อผู้แต่งเมเปิ้ลสีขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558.
เลขเรียกนว ม255อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapan Salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน / บูม ภัทรพล เหลือบุญชู.
ชื่อผู้แต่งบูม ภัทรพล เหลือบุญชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกBF481 บ7จ 2558,158.7 ภ368จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife journey เรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของไอดอลจากหลากหลายสาขาอาชีพ / เอกศาสตร์ สรรพช่าง และ...
ชื่อผู้แต่งเอกศาสตร์ สรรพช่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558
เลขเรียกHF5382.5.ท9 อ72,158 อ884ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLow carbon tourism เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน : ใส่ใจไปเที่ยว กับ อพท Sustainable tourism [จุลสาร] / องค...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โคคูน แอนด์ โค, 2558.
เลขเรียกGV อ2ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaster in security 3rd edition / จตุชัย แพงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งจตุชัย แพงจันทร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกQA 76.9.A25 จ134ม 2558,005.8 จ134ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map English พูดอังกฤษจากจินตภาพ / ฐนิสา ชุมพล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2558.
เลขเรียกPE1131 ม456ม,428.34 ฐ119พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา