Found: 1,027  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือ Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกHG5750.55 ต4ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558.
เลขเรียกHD1333.T5 ส6ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 spaces to fall in love [จุลสาร] / Areeya Property Pcl.
ชื่อผู้แต่งAreeya property pcl.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Areeya Property Pcl., [2558].
เลขเรียกNK ห656
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกG ก6ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำ ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2558.
เลขเรียกDS586.5.ท7 ห111,อ 923.1593 ส373ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกD743 ภ7จ 2558,940.53593 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทะเลสวยใส [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกG ก6ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA year of marathon / จิรณรงค์ วงษ์สุนทร.
ชื่อผู้แต่งจิรณงค์ วงษ์สุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดร็อปคิก ดีไซน์, 2558.
เลขเรียกGV1065 จ6อ 2558,796.4252 จ37อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvance care plan = แผนที่ชีวิตการวางแผนระยะท้ายของชีวิตล่วงหน้า / เต็มศักดิ์ พี่งรัศมี, ปองกมล สุร...
ชื่อผู้แต่งเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558.
เลขเรียกWB310 ต7อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAMAZON ร้านออนไลน์ ยอดขายหมื่นล้าน : เปิดตำนานสุดยอดร้านออนไลน์ระดับโลก = The everything store / B...
ชื่อผู้แต่งสโตน, แบรด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกZ473.A5 ส176,381.45002 ส177อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN Beyond 2015 / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี, พิชญ์อ...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS571 อ617,341.2473 อ62อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic infographic : ใช้พลังของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่าย และ สนุก / Jun Sakurada ; ผู้แปล ณิชมน หิรั...
ชื่อผู้แต่งซากุระดะ, จูน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกP93.5 ซ121บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องbasic marketing : การตลาดเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิด ณัฐพล ใยไพโรจน์ ; ชนะ เทศทอง, บรรณาธิการ text
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ใยไพโรจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียกHF5415 ณ6บ 2558,658.8 ณ342บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา