Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา / ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ชื่อผู้แต่งธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียกGV706.4 ธ36 2561,152.46 ธ261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2561
เลขเรียกRS141.75.T5 ค65 2561,QV760 คอ394 2561,615.11593 ค394 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวัสตุอวทาน : คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน. เล่ม 3 / สำเนียง เลื่อมใส, แปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต
ชื่อผู้แต่งพระไตรปิฎก. พระวินัย. มหาวัสตุอวทาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสันสกฤตศึกษา, 2561
เลขเรียกBQ1593.T5 พ46 2561,294.3092 สม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา