Found: 122,084  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ว่าที่) คอนกรีต กับ (ว่าที่) นายช่าง. / สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สัจจวาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ลายเส้น ครีเอชั่น, 2551.
เลขเรียกTA439 ส247 2551,691.3 ส882
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ศรี) ทวารวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.
เลขเรียกDS571 ธ6ศ 2538,959.3 ธ34ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(แอบ) คุยเรื่องปลาตู้ / โดยNanconnection.
ชื่อผู้แต่งNanconnection.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกSF457.1 .น56 2545,639.34 น915อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(แอบ) คุยเรื่องปลาตู้ โครงการ 2 ตอน Arowana...ปลาอโรตัวเป็นวาน่าเลี้ยง.
ชื่อผู้แต่งNanconnection.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
เลขเรียกSF458.A73 น73,639.34 น915อค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ไข) มันเกิน--เลยไม่มันส์ / สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553.
เลขเรียกQU95 ส4ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ไอ้) คุณผี ! / กนกเรขา.
ชื่อผู้แต่งกนกเรขา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2533.
เลขเรียกนว ก15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-- ส.น.ท. / สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, [2532]-
เลขเรียกPN5449.T5 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.Net mobile web developer's guide [electronic resource] / Steve Milroy ... [et al.] ; Wei Meng Lee...
ชื่อผู้แต่งMilroy, Steve.
พิมพลักษณ์Rockland, MA : Syngress Pub., c2002.
เลขเรียกQA76.59 M55 2002eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Web services : architecture and implementation / Keith Ballinger.
ชื่อผู้แต่งBallinger, Keith.
พิมพลักษณ์Boston, MA : Addison-Wesley, c2003.
เลขเรียกTK5105.888 B355 2003,005.276 Ba192N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Web services solutions / Kris Jamsa.
ชื่อผู้แต่งJamsa, Kris 1960-.
พิมพลักษณ์San Francisco : SYBEX, 2003.
เลขเรียกTK5105.888 J357 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง00.00 น. / รงค์ วงษ์สวรรค์ ; กัญญาภัค บุญแก้ว, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันอังคาร, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยถิ่นดาวร้าย.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยเลือด = Dimonds are forever / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ผู้พิชิต = Goldfinger / เอียน เฟลมมิ่ง.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา