Found: 291  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และมูลนิธิร่มฉัตร, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
287
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ [videorecording] : น้ำถึงไร่นา ประปาถึงทุกบ้าน...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
288
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย [videorecording]: ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
289
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกร้อนวิกฤติประเทศไทย [videorecording] / กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทร...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กองส่งเสริมและเผยแพร่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
290
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
291
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโสฬศ = ตราไปรษณียากร ชุดมรดกของไทย
ชื่อผู้แต่งการสื่อสารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : บริษัทเชลล์ในประเทศไทย, [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา