Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย [videorec...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
107
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีไทไท ; ชุด ข้าว ปลา อาหาร [videorecording] / บรรยายโดย แคทริน ถ้ำแก้ว ; อำนวยการผลิต : สถาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไทย พีบีเอส, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหนีไปเสียจากบ้าน / โดมร ศุขปรีชา.
ชื่อผู้แต่งโดมร ศุขปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงงเทพฯ : แซลมอล , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,895.914 ต86ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
109
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหมู่ วาไรตี้ อุดมและผองเพื่อน [videorecording] / กำกับการแสดง : อุดม แต้พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อี.วี.เอส. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
110
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอักษรพาที [electronic resource] : เรียงร้อยเรื่องราวอักษรศาสตร์สารพันกับรายการวิทยุ ปี 2552 / จัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเกอิชาซากุระ [videorecording] = A courtesan with flowered skin
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
112
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเขาพระวิหาร [videorecording] / วีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์ ; English version by Prapeepran Karasuddhi.
ชื่อผู้แต่งวีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์
พิมพลักษณ์[ประเทศไทย : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
113
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ [videorecording] / จัดทำโดย สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
114
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 12 [videorecording] : องค์อัครศิลปิน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ก...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
115
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 18-19 [videorecording] : ญี่ปุ่น 1-2/ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กร...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
116
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 189 [videorecording] : สนทนา ประเวศ วะสี เปิดหูฝึกสุนัข 2 / สถานีวิทยุโท...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
117
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 192 [videorecording] : Call Center 1479 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
118
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 193 [videorecording] : พัทยา-เกาะล้าน / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
119
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 197 [videorecording] : บ้าน บ.ใบไม้ / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กร...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
120
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ 20 [videorecording] : เพชรบุรี 1 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมปร...
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา