Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สารความดี [videorecording] : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรมฯ , 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
62
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผังเมืองเรื่องน่ารู้ [videorecording] / สำนักผังเมือง
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย [videorecording] : การสัมมนาวิชาการท้องถิ่น วันพุธที่ 26 สิงห...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการท้องถิ่น เรื่อง ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 8-...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
65
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกและธรรมนิพนธ์ [Computer file] : โปรแกรมเรียนพระไตรปิฎก / มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
66
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพลิกฟื้นผืนป่าดอยแม่สลอง [videorecording] : พื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพันแสงรุ้งชุดนครน่าน [videorecording] : ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
68
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพันแสงรุ้งชุดปาตานี [videorecording] : ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพันแสงรุ้งชุดอาข่า [videorecording] : ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
70
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพันแสงรุ้งชุดเหวียตเกี่ยว [videorecording] : ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
71
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพิมพ์จากป่าสงวน [picture] = Print from Paa Sa-nquan / ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ชื่อผู้แต่งญาณวิทย์ กุญแจทอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพิเศษรวมสปอตโทรทัศน์ วิทยุ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [videorecording] / สำนักงานเลขาธิการสภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
73
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพุทธศาสดา [videorecording] : การ์ตูนพุทธประวัติ = The Buddha / จัดทำโดย คณะศิษยานุศิษย์วัดแพร่ธรร...
ชื่อผู้แต่งคณะศิษยานุศิษย์วัดแพร่ธรรมาราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิษยานุศิษย์วัดแพร่ธรรมาราม, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
74
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย หัวข้อ การส่งเสริมและฟื้...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
75
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาพยนตร์สั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 1 [videorecording] = SU short film competition / มห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา