Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย [videorecording]: ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
137
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกร้อนวิกฤติประเทศไทย [videorecording] / กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทร...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กองส่งเสริมและเผยแพร่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
138
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
139
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโสฬศ = ตราไปรษณียากร ชุดมรดกของไทย
ชื่อผู้แต่งการสื่อสารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : บริษัทเชลล์ในประเทศไทย, [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา