Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิตของสุนทรภู่และประวัติ ผลงานโดยย่อของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื่องในงาน "ปญจมน...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียกPL4209 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำหนังสือและของที่ระลึกจัดสร้าง "อาคารเฉล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำหนังและของที่ระลึกจัดสร้างอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี, [2540].
เลขเรียกR111 อ6 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น พับลิชชิ่ง, [254-].
เลขเรียกSB484.T5 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติศอฮาบะฮฺ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดนิทรรศการ / เปรื่อง กุมุท.
ชื่อผู้แต่งเปรื่อง กุมุท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [253-].
เลขเรียกT396 ป7ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรในดวงใจ / ของ พระราชสิทธิมุนี.
ชื่อผู้แต่งพระราชสิทธิมุนี (โชดก ป.9.).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [สำนักงานกลางกรองการวิปัสสนาธุระ, วัดมหาธาตุ], [2510].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่า / นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกPL4208 ล51 2560,808.54 ล826 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสาะหามาฝาก / สุธา ธรรมชาติ.
ชื่อผู้แต่งสุธา ธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อตัมมโย, [254-?].
เลขเรียกBQ4570.L5 ส7ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน หลักการจัดการ (2102-203/MGT-201) / วิภาวรรณ กลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งวิภาวรรณ กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, [255-?].
เลขเรียกHD37.T5 ว6อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก้ว อัจฉริยะกุล กวีแก้วดนตรีการ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา