Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์พื้นบ้าน - ตำนานโนรา หีด บุญหนูกลับ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาในกระชัง / ปัญญา สุวรรณสมุทร.
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุวรรณสมุทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, [253-].
เลขเรียกSH151 ป6ป,639.31 ว117ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่าบุ่งป่าทาม / วราลักษณ์ อิทธิพลโอฬาร.
ชื่อผู้แต่งวราลักษณ์ อิทธิพลโอฬาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [254-].
เลขเรียกSD373 ว4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย / โดย เพ็ญศรี พานิช และไซนีย์ ตำภู.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี พานิช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
เลขเรียกPL5077 พ7พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชายาผู้เกียจคร้าน.
ชื่อผู้แต่งมนต์มิถุนา.
พิมพลักษณ์no data 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถาและพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญพระราชกุศล / โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระมหาธีราจารย์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธชินราช.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร ชีวิตนี้น้อยนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / เรียบเรียงโดย ฝ่ายข้อมูล วารสารเคหการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายข้อมูล วารสารเคหการเกษตร, [253-].
เลขเรียกSB351.P4 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธธรรม ค้ำจุนชีวิต / วรวุฑฺโฒ ภิกฺขุ.
ชื่อผู้แต่งวรวุฑฺ ภิกฺขุ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา