Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำคัญของหิญาบ / โดย นูรอัยนี.
ชื่อผู้แต่งนูรอัยนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงส์เสงี่ยม, [254-?].
เลขเรียกBP190.5.C6 น7ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.
ชื่อผู้แต่งสมจิตร์ ทองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2559.
เลขเรียก346 ส236ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล / ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ... และคนอื่นๆ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เลขเรียกWM203 ค6 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาวนา / พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ).
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ).
เลขเรียก294.35 พ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฆราวาสธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงทำความดีให้สุจริต / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดกลางระหว่างคิ้ว.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวะซัมมารี่ (BIO SUMMARY) / โดย ทีมงานแพทย์วิศวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, [253-].
เลขเรียกQH302 ช65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสัตว์โลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [254-].
เลขเรียกQL45.2 ช6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย : ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง / เต็ม สมิตินันทน์.
ชื่อผู้แต่งเต็ม สมิตินันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, [253-].
เลขเรียกQK364 ต7ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา