Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrug disposition and pharmacokinetics : from principles to applications / By Stephen H. Curry, Rob...
ชื่อผู้แต่งCurry, Stephen H.
พิมพลักษณ์Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2011.
เลขเรียกRM 301.5 C976,QV38 C976D 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai herbal preparation pharmacopoeia 2018 / Department of Thai Traditional and Alternative Medicine...
พิมพลักษณ์Nonthaburi : The Department, 2018.
เลขเรียกQV738.JT3 T364 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.
ชื่อผู้แต่งสมจิตร์ ทองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2559.
เลขเรียก346 ส236ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฎษฎีเครื่องยนต์ดีเซล / จำนง นันทนาวินิจกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [253-].
เลขเรียกTJ795 จ6ท,621.436 จ343ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชายาผู้เกียจคร้าน.
ชื่อผู้แต่งมนต์มิถุนา.
พิมพลักษณ์no data 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย. 1, กลศาสตร์ / เฉลียว มณีเลิศ.
ชื่อผู้แต่งเฉลียว มณีเลิศ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, [254-].
เลขเรียกQC125.2 ฉ7ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาดการ์ตูน 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, [254-?].
เลขเรียกNC1320 ว62,741.5 ว459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีทางดับทุกข์ : ทุกข์และการดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน / ปัญญานันทภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ.
เลขเรียกBQ4165 พ4ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา