Found: 71,461  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$aการบันทึกรายการ.
ชื่อผู้แต่งธงชัย.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'Tis : a memoir / Frank McCourt.
ชื่อผู้แต่งMccourt, Frank
พิมพลักษณ์New York : Scribner, c1999.
เลขเรียกE184.I6 M33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล / 'รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่ง'รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกนว ร22ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'เขา' คนนั้นคือใครกันนะ? / BJ Gallagher & Steve Ventura ; สุริยา นภาพร แปล. [book]
ชื่อผู้แต่งกัลลาเกอร์, บีเจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายด์, 2549.
เลขเรียกHF5549.5.P35 ก412 2549,158.7 ก412ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'เลียน' แบบเด็กญี่ปุ่น สุภาษิต สำนวน / ทากาชิ ไซโต้, เขียน ; สุภา ปัทมานันท์, แปล
ชื่อผู้แต่งไซโต้, ทากาชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2559
เลขเรียกPL645 ซ93,495.681 ซ952ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'เหมา' เรื่องที่คุณไม่รู้ = MAO : the unknown story / จุง ชาง, จอน ฮัลลิเดย์ เขียน ; อายุรี ชีวรุโ...
ชื่อผู้แต่งจุง, ชาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
เลขเรียกDS778.ห7 จ73 2552,923.151 จ42ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
69
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง(500) Days of Summer [videorecording] = ซัมเมอร์ของฉัน 500 วันไม่ลืมเธอ.
พิมพลักษณ์Bankok : Catalyst Alliance, 2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง) 3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2549.
เลขเรียกHD9502 ป4พ 2549,333.79 ป396พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบั...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ แก้วปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกHD6957.T5 ว435ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Compact Framework programming with C# / Paul Yao, David Durant.
ชื่อผู้แต่งYao, Paul
พิมพลักษณ์Boston, MA : Addison-Wesley, 2004.
เลขเรียกQA76.73.C154 Y36 2004,005.133 Y24d
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา