Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStartup fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ / ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา, ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.
ชื่อผู้แต่งธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกHG4027.6 ธ152ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา : เข้าใจง่าย ลดหย่อนได้จริง/ โดย สุนิติ ถนัดวณิชย์ ; บรรณาธิการ, วีระพล บ...
ชื่อผู้แต่งสุนิติ ถนัดวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกHJ4629 ส818,336.242 ส818ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนนเจริญกรุง : วัด บ้าน ชุมชน และถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียนเรียบเรียง พระสุธีรัตนบัณฑิต, ศรัณย...
ชื่อผู้แต่งพระสุธีรัตนบัณฑิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกDS589.B2 พ414ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๖๒ เล่ม ๑ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2562
เลขเรียกKPT2620 ร542 2562,342.593 ส691ร 2562 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี : รวมบทความเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กัลยาณมิตรและลูกศิษย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2562.
เลขเรียกGN303 ร193 2562,089.95911 ร196 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคและเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล / โดย วันชัย วัฒนศัพ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1745.A1 ว427 2562,351.593 ว426ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้มาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการในสวนสาธารณะ / บรรณาธิการ ปาจรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียกGV181.5 อ114,790.068 อ114 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสตติดพนัน : ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2562.
เลขเรียกHV6722.T5 ว583,363.42 ว234ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา