Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียก346.078 ว352ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีภาพถ่ายทศทิศภารตะทัศนาสังคมพหุวัฒนธรรม / อภิรัฐ คำวัง
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ คำวัง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
เลขเรียกDS421 อ46 2562,915.4 อ261ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาสาสมัครกับการจัดการขยะหลังภัยพิบัติ Tohoku / ธนิกุล จันทรา.
ชื่อผู้แต่งธนิกุล จันทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562 [2019]
เลขเรียกHN49.อ65 ธ36 2562,302.14 ธ153อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองขอนแก่น : การเติบโต ความท้าทาย และโอกาส / บัวพันธ์ พรหมพักพิง, ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, มนต์ชัย ผ่อง...
ชื่อผู้แต่งบัวพันธ์ พรหมพักพิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สื่อตะวัน, 2562
เลขเรียกHN700.55.K4 บ65 2562,สร 307.14 บ279ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 17 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบปี พ.ศ. 2562 / จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2562
เลขเรียกQH540.83.T5 ม83 2562,304.28 ม848 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคไบโพลาร์ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562
เลขเรียกRC516 ป46 2562,616.895 ป1711ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา