Found: 1,343,689  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,340,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ เล่ม 1 / พานิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกSB404.9 พ614 2540,635.9 พ614ม2 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1,340,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ เล่ม 1 / พานิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน , 2542.
เลขเรียก635.9 พ614ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,340,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ เล่ม 1 / พานิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน , 2540.
เลขเรียก635.9 พ614ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,340,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ เล่ม 1- / พานิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544-.
เลขเรียกSB404.9 .พ635,635.9 พ614ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,340,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ เล่ม 2 / พานิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน , 2541.
เลขเรียก635.9 พ614ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,340,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ เล่ม 2 / พานิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน , 2541.
เลขเรียก635.9 พ614ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,340,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเศรษฐกิจ. เล่ม 2 / พาณิชย์ ยศปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพาณิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกSB406.6 พ6ม 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1,340,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับเสริมดวง / สุวิมล เวียงศิริ
ชื่อผู้แต่งสุวิมล เวียงศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2559
เลขเรียกSB405 ส75,635.9 ส882ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1,340,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับแต่งบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, 2540.
เลขเรียก635.967 ม957 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1,340,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับในประเทศไทย / สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2522.
เลขเรียกSB404.9 ม969 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1,340,666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับในประเทศไทย / สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2524?]
เลขเรียกSB404.9 ม969 [2524?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1,340,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับในประเทศไทย / สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2523.
เลขเรียกQK364 ม969 2523,635.9 ม991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,340,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับในประเทศไทย / โดย สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ โดย สวัสดิ์ หรั่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย, 2523.
เลขเรียกSB406 ม962 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,340,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับในประเทศไทย / สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2520.
เลขเรียกSB404.9 ม969 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,340,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ประดับในประเทศไทย / สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งไม้ประดับแห่งประเทศไทย, สมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย, 2522.
เลขเรียก635.9 ม95ม 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา