Found: 4,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,351
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย และ ปาริชาติ อุวรรณโณ.
ชื่อผู้แต่งมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกPC2645.ท9 ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4,352
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์, น.อ. พระ, 2434-2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [2544?]
เลขเรียกPC2645.T4 ร84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4,353
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย : พจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศส / ของพระเรี่ยมวิรัชชพากย์
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์ พระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [198-]
เลขเรียกPL4187 R556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4,354
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 6 : เอกสารคำสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549
เลขเรียก440 ก48ภ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4,355
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว = French for tourism : FRE 3401 (FR 373) / อุษา กรทับทิม.
ชื่อผู้แต่งอุษา กรทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4,356
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา ฝศ 423 / กิตติพล ฐิโนทัย.
ชื่อผู้แต่งกิตติพล ฐิโนทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2552].
เลขเรียกPC2111 ก674,445 ก674ภ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,357
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการแปล-วิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแปลหนังสือเรื่อง "จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไท...
ชื่อผู้แต่งSodchuen chaiprasathna.
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.] B.E. 2546 [2003]
เลขเรียกPN56.S87 S679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4,358
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "สังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทั...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ก. ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n], B.E. 2546 [2003]
เลขเรียกDS581 W253
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4,359
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วราภรณ์ ก.ศรีส...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก959.3034 ว321ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,360
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังเดร ชีด และการหลุดพ้นเป็นอิสระของเอกัตตบุคคล / วัลยา รุกขะพันธ์ = Andre Gide et la liberation de...
ชื่อผู้แต่งวัลยา รุกขะพันธ์
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,361
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับมัคคุเทศน์ / อุไรศรี วรศะริน, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS568 .อ724
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4,362
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโEcrire : corrigโes observer...s'entraiใner eโcrire... : niveau moyen / Odile Chantelauve.
ชื่อผู้แต่งChantelauve, Odile.
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, c1995.
เลขเรียกINPROCESS 127/61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา