Found: 3,136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZlateh la chevre et autres contes = Zlatch the goat and other stories / Issac Bashevis Singer ; tr...
ชื่อผู้แต่งSinger, Isaac Bashevis.
พิมพลักษณ์[Paris] : Stock, [1993].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่อง "เอเลกตร์" ของ ชอง ชิโรดูซ์ และ เรื่อง "เล มูซส์" ของ ชอง ปอล ซารตร์...
ชื่อผู้แต่งมาลี วูวนิช
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตายที่แฝงไว้ในชีวิต ของ โบริส วิยอง ในนวนิยาย เรื่อง เลกูม เดส์ ซูร์ / สุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ = ...
ชื่อผู้แต่งสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนาและเรียงความฝรั่งเศส = Conver Compo / พยอม ธรรมบุตร.
ชื่อผู้แต่งพยอม ธรรมบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2517.
เลขเรียกPC2121 .พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3,125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ไทย-ฝรั่งเศส / ของ พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งพระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-].
เลขเรียกPL4187 พ46พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3,126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมดวงกมล ฝรั่งเศส-ไทย ฉบับ Francais langue etrangere dictionnaire Franciais Thailandais / สว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2527.
เลขเรียกPC2645.ท9 พ236,อ413.21 ส17พ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3,127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย และ ปาริชาติ อุวรรณโณ.
ชื่อผู้แต่งมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกPC2645.ท9 ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3,128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์, น.อ. พระ, 2434-2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [2544?]
เลขเรียกPC2645.T4 ร84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3,129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย : พจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศส / ของพระเรี่ยมวิรัชชพากย์
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์, พระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [198-]
เลขเรียกPL4187 R556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3,130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว = French for tourism : FRE 3401 (FR 373) / อุษา กรทับทิม.
ชื่อผู้แต่งอุษา กรทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3,131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา ฝศ 423 / กิตติพล ฐิโนทัย.
ชื่อผู้แต่งกิตติพล ฐิโนทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2552].
เลขเรียกPC2111 ก674,445 ก674ภ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการแปล-วิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแปลหนังสือเรื่อง "จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไท...
ชื่อผู้แต่งSodchuen Chaiprasathna.
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.] B.E. 2546 [2003]
เลขเรียกPN56.S87 S679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3,133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "สังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทั...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ก. ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n], B.E. 2546 [2003]
เลขเรียกDS581 W253
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วราภรณ์ ก.ศรีส...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก959.3034 ว321ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังเดร ชีด และการหลุดพ้นเป็นอิสระของเอกัตตบุคคล / วัลยา รุกขะพันธ์ = Andre Gide et la liberation de...
ชื่อผู้แต่งวัลยา รุกขะพันธ์
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา