Found: 3,744  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
106
image
Type Book
Title[Yun nan sheng she hui ke wue yuan li tui xin zhuan jia xue zhu wen ku] = A study on history and cu...
AuthorWang, Guo-xiang.
Imprint[Kun ming : Yun nan min zu chu ban she], 2006.
Call Number305.89591 Wa246Y 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107
image
Type Book
Title[Zhan Xiurong shu fa zhuan ji] / [Xiurong Zhan ; Ningyin Liu].
AuthorZhan, Xiurong.
Imprint[Taibei Shi : Taibei shi li she hui jiao yu guan], [2002].
Call Number745.61 Zh63Z 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
Type Book
Title[Zhongguo shu yuan shi] / [Hongbo Deng].
AuthorDeng, Hongbo.
Imprint[Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin] : Exchange Publication National Central Library, [2005].
Call Number371.020951 De392Z 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
Type Book
Title[Zhongguo xian dai ren wu hua quan ji] / Jia, Dejiang
ImprintShijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2002.
Call NumberND1040 .Z46
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
110
image
Type Book
Title[Zhongguน gu dai wen xue] = Ancient Chinese literature / [Shi Guofeng].
AuthorShi, Guofeng.
Imprint[Beijing Shi] : Peking Univerdsity Press, 2012 (2014 printing)
Call Number895.109 Sh555Z 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
111
image
Type Book
Title[Zong guan huan dao, Taiwan tie dao] = Around the island : the story of Taiwan railway / / [Baocu...
AuthorDai, Baocun.
Imprint[Taibei Shi : Guo li Taiwan bo wu guan], 2014.
Call Number385.0951249 Da132Z 2014 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112
image
Type Book
Title[Zong tong fu yi lang zhan lan zuo pin zhuan ji] = Monograph of the exhibitions in the Presidential...
AuthorLiu, Xiquan.
Imprint[Taibei Shi : Zong tong fu fa xing] : Exchange Publication National Central Library, 2007.
Call Number709.51 Li783Z 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
Type Book
TitleA Canon of chinese Art / Rao Zongyi.
Call Numberรอวิเคราะห์
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
114
image
Type Book
TitleA Canon of chinese Health redimens / He Puren.
Call Numberรอวิเคราะห์
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
115
image
Type Book
TitleA chang zu jian li .
Imprint[China] : Yun nan ren min chu ban she ; 1986.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
116
image
Type Book
TitleA Chinese Dictionary = Da-ci-dian.
AuthorSan-min-shu-ju-da-ci-dian-bian-zuan-wei-yuan-hui-bian = The Chinese Dictionary Compilation Group of Sanmin Press.
ImprintTaipei, Taiwan : Sanmin Press; 1985.
Call NumberPL1420 .S26 1985
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
117
image
Type Book
TitleA Chinese-english dictionary of function words / Han Ying and Xuci Cidian.
AuthorCidian, Han Ying Xuci.
ImprintBeijing, China : Sinolingua, 1996.
Call Number495.103 Ci568C 1996
Libraryมหาวิทยาลัยบูรพา
118
image
Type Book
TitleA Collection of masterpieces of painting and calligraphy by the four Ming masters of Wu school = Min...
ImprintShanghai: Shanghai bo wu guan, 2006.
Call NumberND1043.53.W8 M56 2006
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
119
image
Type Book
TitleA comparative study of adverbs "JIU" and "CAI" in Mandarin Chinese and their Thai equivalents / Jar...
AuthorJaranya Wichaiprasertsri.
Imprint2007.
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120
image
Type Book
TitleA comparative study of adverbs "Zai" and "You" in Mandarin Chinese and /i : k/ in Thai / Paisan Suk...
AuthorPaisan Sukjairungwattana.
Imprint2007.
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย