Found: 4,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Yuan xiang de hu huan : Taiwan yuan zhu min zu wen hua yuan qu dao lan shou ce] = The call of the ...
พิมพลักษณ์Taiwan : National Central Library, [2013].
เลขเรียก305.800951 Yu94 2013 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Yun nan sheng she hui ke wue yuan li tui xin zhuan jia xue zhu wen ku] = A study on history and cu...
ชื่อผู้แต่งWang, Guo-xiang.
พิมพลักษณ์[Kun ming : Yun nan min zu chu ban she], 2006.
เลขเรียก305.89591 Wa246Y 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Zhan Xiurong shu fa zhuan ji] / [Xiurong Zhan ; Ningyin Liu].
ชื่อผู้แต่งZhan, Xiurong.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Taibei shi li she hui jiao yu guan], [2002].
เลขเรียก745.61 Zh63Z 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Zhongguo shu yuan shi] / [Hongbo Deng].
ชื่อผู้แต่งDeng, Hongbo.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin] : Exchange Publication National Central Library, [2005].
เลขเรียก371.020951 De392Z 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Zhongguo xian dai ren wu hua quan ji] / Jia, Dejiang
พิมพลักษณ์Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2002.
เลขเรียกND1040 .Z46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Zhongguน gu dai wen xue] = Ancient Chinese literature / [Shi Guofeng].
ชื่อผู้แต่งShi, Guofeng.
พิมพลักษณ์[Beijing Shi] : Peking Univerdsity Press, 2012 (2014 printing)
เลขเรียก895.109 Sh555Z 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Zong guan huan dao, Taiwan tie dao] = Around the island : the story of Taiwan railway / / [Baocu...
ชื่อผู้แต่งDai, Baocun.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Guo li Taiwan bo wu guan], 2014.
เลขเรียก385.0951249 Da132Z 2014 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Zong tong fu yi lang zhan lan zuo pin zhuan ji] = Monograph of the exhibitions in the Presidential...
ชื่อผู้แต่งLiu, Xiquan.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Zong tong fu fa xing] : Exchange Publication National Central Library, 2007.
เลขเรียก709.51 Li783Z 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ภาพวาด"สบัดพู่กัน สายสัมพันธ์ไทย-จีน : นิทรรศการ].
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการภาพวาด"สบัดพู่กัน สายสัมพันธ์ไทย-จีน" (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมวิญญูชนไทย-จีน, 2555.
เลขเรียก709.593 น594ภ 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Canon of chinese Art / Rao Zongyi.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Canon of chinese Health redimens / He Puren.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA chang zu jian li .
พิมพลักษณ์[China] : Yun nan ren min chu ban she ; 1986.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Chinese Dictionary = Da-ci-dian.
ชื่อผู้แต่งSan-min-shu-ju-da-ci-dian-bian-zuan-wei-yuan-hui-bian = The Chinese Dictionary Compilation Group of Sanmin Press.
พิมพลักษณ์Taipei, Taiwan : Sanmin Press; 1985.
เลขเรียกPL1420 .S26 1985
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Chinese-english dictionary of function words / Han Ying and Xuci Cidian.
ชื่อผู้แต่งCidian, Han Ying Xuci.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Sinolingua, 1996.
เลขเรียก495.103 Ci568C 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Collection of masterpieces of painting and calligraphy by the four Ming masters of Wu school = Min...
พิมพลักษณ์Shanghai: Shanghai bo wu guan, 2006.
เลขเรียกND1043.53.W8 M56 2006
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา