Found: 3,282  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
91
image
Type Book
Title[Wu Ping Kanbai shu hua ji] / Bing Wu ; Taiwan sheng li mei shu guan bian yin.
Imprint[Taizhong Shi : Tai wan sheng li mei shu guan], [1997].
Call Number759.951249 Wu959 1997 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
Type Book
Title[Xi bei liulang ji] = บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน / Chonprasert Kintarak ; translated by Suras...
AuthorChonprasert Kintarak.
ImprintBangkok : Office of contemporary art and culture Ministry of culture, 2011.
Call Numberรอวิเคราะห์
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
93
image
Type Book
Title[Xian dai Zhongguo wen xue pi ping shu lun] / [Qingming Ke].
AuthorQingming, Ke.
Imprint[Taibei Shi : Da an chu ban she] : Exchange Publication National Central Library, 2005.
Call Number895.1509 Qi1X 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
Type Book
Title[Xiang you xin sheng : Yang Shihong zuo pin zhan] = The images of the mind : Chihung Yang''s painti...
AuthorYang, Shihong.
Imprint[Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan] : Exchange Publication National Central Library, [2004].
Call Number751.4074 Ya22X 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
Type Book
Title[Yi zai yuan xiang : she qu gong yi fu zhi yu fa zhan] / [National Taiwan Craft Research Institute...
Imprint[Taiwan] : National Taiwan Craft Research Institute, 2006.
Call Number745.5 Yi51 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
Type Book
Title[Yuan xiang de hu huan : Taiwan yuan zhu min zu wen hua yuan qu dao lan shou ce] = The call of the ...
ImprintTaiwan : National Central Library, [2013].
Call Number305.800951 Yu94 2013 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
97
image
Type Book
Title[Yun nan sheng she hui ke wue yuan li tui xin zhuan jia xue zhu wen ku] = A study on history and cu...
AuthorWang, Guo-xiang.
Imprint[Kun ming : Yun nan min zu chu ban she], 2006.
Call Number305.89591 Wa246Y 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
98
image
Type Book
Title[Zhan Xiurong shu fa zhuan ji] / [Xiurong Zhan ; Ningyin Liu].
AuthorZhan, Xiurong.
Imprint[Taibei Shi : Taibei shi li she hui jiao yu guan], [2002].
Call Number745.61 Zh63Z 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99
image
Type Book
Title[Zhongguo shu yuan shi] / [Hongbo Deng].
AuthorDeng, Hongbo.
Imprint[Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin] : Exchange Publication National Central Library, [2005].
Call Number371.020951 De392Z 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
Type Book
Title[Zhongguo xian dai ren wu hua quan ji] / Jia, Dejiang
ImprintShijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2002.
Call NumberND1040 .Z46
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
101
image
Type Book
Title[Zhongguน gu dai wen xue] = Ancient Chinese literature / [Shi Guofeng].
AuthorShi, Guofeng.
Imprint[Beijing Shi] : Peking Univerdsity Press, 2012 (2014 printing)
Call Number895.109 Sh555Z 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102
image
Type Book
Title[Zong guan huan dao, Taiwan tie dao] = Around the island : the story of Taiwan railway / / [Baocu...
AuthorDai, Baocun.
Imprint[Taibei Shi : Guo li Taiwan bo wu guan], 2014.
Call Number385.0951249 Da132Z 2014 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
103
image
Type Book
Title[Zong tong fu yi lang zhan lan zuo pin zhuan ji] = Monograph of the exhibitions in the Presidential...
AuthorLiu, Xiquan.
Imprint[Taibei Shi : Zong tong fu fa xing] : Exchange Publication National Central Library, 2007.
Call Number709.51 Li783Z 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
Type Book
TitleA Canon of chinese Art / Rao Zongyi.
Call Numberรอวิเคราะห์
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
105
image
Type Book
TitleA Canon of chinese Health redimens / He Puren.
Call Numberรอวิเคราะห์
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี