Found: 3,744  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
91
image
Type Book
Title[Sufficiency economy : a new philosophy in the Global World : 100 interviews with business professi...
Imprint[Bangkok : Thai Chamber of Commerce, 2010].
Call Number338.09593 Su946 2010 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
Type Book
Title[Tai Hua yu : zheng ben su yuan fa pai zhi hong guan] / [Qiulai Cai].
AuthorCai, Qiulai.
Imprint[Taibei Shi : Taibei Shi li jiao yu da xue she hui ke jiao yu xue xi ] : Exchange Publication National Central Library, [2007].
Call Number495.18 Ca133T 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
image
Type Book
Title[Tai wan fan zhi niao lei da diao cha ...nian bao. 2012] = Taiwan breeding bird survey.
ImprintTaiwan : National Central Library, [2013].
Call Number598.0951 Ta129 2013 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
Type Book
Title[Taibei Shi she shi 90 zhou nian zhuan kan] / [Zhicong Wang].
AuthorWang, Zhicong.
Imprint[Taibei Shi : Taibei Shi wen xian wei yuan hui], [2010].
Call Number951.1249 Wa246T 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
Type Book
Title[Tan Tai Soi's painting]
Imprint[S.l. : s.n., 1989?]
Call NumberND1049 .T36
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
Type Book
Title[The collected works of study in Thailand] / Chinese Students and Scholars Association in Thailand.
ImprintBangkok : Education Section, Embassy of the People''s Republic of China in the Kingdom of Thailand, 2013.
Call NumberAC159 C697 2013,089.95911 Co434T 2013 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
97
image
Type Book
Title[Wen yi fu xing 2003-2004 Guo jia Taiwan wen xue guan zhou nian ji shi] = Renaissance 2003-2004 Nat...
Imprint[Taiwan] : National Museum of Taiwanese Literature, [2004].
Call Number895.1 We467 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
98
image
Type Book
Title[Wo de shi dai, wo de she ji : you minglung she ji yi shu zhan = My generation, my design : Yu Ming...
AuthorYu, Ming-lung.
ImprintTaipei : National Museum of History, 2014.
Call Number741.6 Yu94W 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99
image
Type Book
Title[Wo~Zhe shi wo de shen ti ] = Baby ''s body / [Wen Huang Shuping ; tu Sun Huiyu].
AuthorWen, Huang Shuping.
ImprintTaibei Shi : Feng che tu shu chu ban you xian gong si, 2007.
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
Type Book
Title[Wu Ping Kanbai shu hua ji] / Bing Wu ; Taiwan sheng li mei shu guan bian yin.
Imprint[Taizhong Shi : Tai wan sheng li mei shu guan], [1997].
Call Number759.951249 Wu959 1997 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
101
image
Type Book
Title[Xi bei liulang ji] = บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน / Chonprasert Kintarak ; translated by Suras...
AuthorChonprasert Kintarak.
ImprintBangkok : Office of contemporary art and culture Ministry of culture, 2011.
Call Numberรอวิเคราะห์
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
102
image
Type Book
Title[Xian dai Zhongguo wen xue pi ping shu lun] / [Qingming Ke].
AuthorQingming, Ke.
Imprint[Taibei Shi : Da an chu ban she] : Exchange Publication National Central Library, 2005.
Call Number895.1509 Qi1X 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
103
image
Type Book
Title[Xiang you xin sheng : Yang Shihong zuo pin zhan] = The images of the mind : Chihung Yang''s painti...
AuthorYang, Shihong.
Imprint[Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan] : Exchange Publication National Central Library, [2004].
Call Number751.4074 Ya22X 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
Type Book
Title[Yi zai yuan xiang : she qu gong yi fu zhi yu fa zhan] / [National Taiwan Craft Research Institute...
Imprint[Taiwan] : National Taiwan Craft Research Institute, 2006.
Call Number745.5 Yi51 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
105
image
Type Book
Title[Yuan xiang de hu huan : Taiwan yuan zhu min zu wen hua yuan qu dao lan shou ce] = The call of the ...
ImprintTaiwan : National Central Library, [2013].
Call Number305.800951 Yu94 2013 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ