Found: 3,282  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
76
image
Type Book
Title[Qiu yin ai fei xiang : Qiu Junwei de yi xiang shi jie] / [Junwei Qiu].
AuthorQiu, Junwei.
Imprint[Taizhong Xian Fengyuan Shi : Taizhong Xian li wen hua zhong xin, [2006].
Call Number686.2 Qi1Q 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77
image
Type Book
Title[Ran shao de sui yue : mei de gu shi ] / [Wei Lin Chen].
AuthorChen, Wei Lin.
Imprint[Taibei Shi : Yi Shu jia chu ban], 2009.
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
78
image
Type Book
Title[Shang hai bo wu guan cang Zhan guo Chu zhu shu (2) du-ben] / [Chen Meilan ...[et al.].
Imprint[Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, [2003].
Call Number796.8159 Ch539
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
79
image
Type Book
Title[Shang wu kou yu liu li shuo] = Speak business Chinese fluently / [Yutong Xin].
AuthorXin, Yutong.
ImprintBei jing : Sinolingua, 2013.
Call Number495.1824 Xi6S 2013 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
80
image
Type Book
Title[Sheng huo zhong de guan yong yu] = Idiomatic phrases in daily life / [zhu bian, Wang Rui ; bian z...
AuthorWang, Rui.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.18 Wa246S 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
Type Book
Title[Sketch toner famous contemporary Chinese art collection / Luo Zhongli]
AuthorLuo, Zhongli.
ImprintChongqing : Chongqing Publishing House, 2009.
Call NumberND1049.L86 A4 2009
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
82
image
Type Book
Title[Sufficiency economy : a new philosophy in the Global World : 100 interviews with business professi...
Imprint[Bangkok : Thai Chamber of Commerce, 2010].
Call Number338.09593 Su946 2010 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83
image
Type Book
Title[Tai Hua yu : zheng ben su yuan fa pai zhi hong guan] / [Qiulai Cai].
AuthorCai, Qiulai.
Imprint[Taibei Shi : Taibei Shi li jiao yu da xue she hui ke jiao yu xue xi ] : Exchange Publication National Central Library, [2007].
Call Number495.18 Ca133T 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
Type Book
Title[Tai wan fan zhi niao lei da diao cha ...nian bao. 2012] = Taiwan breeding bird survey.
ImprintTaiwan : National Central Library, [2013].
Call Number598.0951 Ta129 2013 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
image
Type Book
Title[Taibei Shi she shi 90 zhou nian zhuan kan] / [Zhicong Wang].
AuthorWang, Zhicong.
Imprint[Taibei Shi : Taibei Shi wen xian wei yuan hui], [2010].
Call Number951.1249 Wa246T 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
Type Book
Title[Tan Tai Soi's painting]
Imprint[S.l. : s.n., 1989?]
Call NumberND1049 .T36
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
87
image
Type Book
Title[The collected works of study in Thailand] / Chinese Students and Scholars Association in Thailand.
ImprintBangkok : Education Section, Embassy of the People''s Republic of China in the Kingdom of Thailand, 2013.
Call NumberAC159 C697 2013,089.95911 Co434T 2013 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
88
image
Type Book
Title[Wen yi fu xing 2003-2004 Guo jia Taiwan wen xue guan zhou nian ji shi] = Renaissance 2003-2004 Nat...
Imprint[Taiwan] : National Museum of Taiwanese Literature, [2004].
Call Number895.1 We467 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89
image
Type Book
Title[Wo de shi dai, wo de she ji : you minglung she ji yi shu zhan = My generation, my design : Yu Ming...
AuthorYu, Ming-lung.
ImprintTaipei : National Museum of History, 2014.
Call Number741.6 Yu94W 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
90
image
Type Book
Title[Wo~Zhe shi wo de shen ti ] = Baby ''s body / [Wen Huang Shuping ; tu Sun Huiyu].
AuthorWen, Huang Shuping.
ImprintTaibei Shi : Feng che tu shu chu ban you xian gong si, 2007.
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ