Found: 4,511  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2017中药学(师)习题精选= 2017 Zhongyaoxue (shi)xijingxuan 张贵君
ชื่อผู้แต่ง张贵君
พิมพลักษณ์北京 : 人民卫生出版社, 2016
เลขเรียกWB330 Z362z 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2017中药学(师)模拟试卷 2017 Zhongyaoxue (shi) monishijuan 张贵君
ชื่อผู้แต่ง张贵君
พิมพลักษณ์北京 : 人民卫生出版社, 2016
เลขเรียกWB330 Z632z 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 shi ji Zhongguo dui wai jiao wang de zhe xue / Liu Binjie zhu
ชื่อผู้แต่งLiu, Binjie
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2006
เลขเรียกDS779.47 L58 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK (gao deng) yu fa / Zheng li jie
ชื่อผู้แต่งZheng, Li Jie
พิมพลักษณ์Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2006
เลขเรียกPL 1119 Z63t 2006,495.1 Zh63P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK (gao deng) yu fa = 21 days to conquer HSK (advanced) grammar / Zheng li jie.
พิมพลักษณ์Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1119 A152 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24节气养生法 / 迷罗
ชื่อผู้แต่ง迷罗
พิมพลักษณ์南京 : 江苏人民出版社, 2014
เลขเรียกW32.5.AA1 M580e 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 Chinese words to get you around Beijing / Li Jiequn, Li Jieming.
ชื่อผู้แต่งLi, Jiequn.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, c2005.
เลขเรียก495.1 Li693T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Tang Poems and song Lyrics / Qiu Wen Wei
ชื่อผู้แต่งQiu, Wen Wei
พิมพลักษณ์Taibei : Huawenwanggfen Youxian Gongshi Dian Cang Ge, 2007
เลขเรียก895.131 Q1T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3500 chang yong zi bi hua bi shun jie gou zi dian / Wang Xixiang bian.
พิมพลักษณ์Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she, 1995.
เลขเรียกPL1171 C391 1995
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 business stratagems : secret art of war for today''s entrepreneurs / adapted and illustrated by...
ชื่อผู้แต่งWang, Xuanming.
พิมพลักษณ์Singapore : Asiapac, 2004.
เลขเรียก650.1 Wa246T 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 หญิงงามผู้ยิ่งใหญ่ / หม่า เสว่ ฉิน
ชื่อผู้แต่งหม่า เสว่ ฉิน
พิมพลักษณ์ปักกิ่ง : ซานฉิน, 2543.
เลขเรียกGR335 ห187ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง56 Ethnic Groups of China / Zheng Qian.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง56 Ethnic groups of china.
พิมพลักษณ์Beijing China: Beijing Language & Culture, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง581 chang yong han zi = 581 Chinese characters / zhu bian, Wang Yongqiang
พิมพลักษณ์[Zhongguo] : Yu wen chu ban she, 2006
เลขเรียกPL 1129.E5 F565 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา