Found: 5,560  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 samples of architecture design sketch.
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.], 2005.
เลขเรียกNA2750 O58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100th anniversary of Dr.Thiam Chokwatana 100 philosophical thoughts / Owner: Sirina Chokwatana Pava...
ชื่อผู้แต่งThiam chokwatana
พิมพลักษณ์Bangkok : Amarin Pinting and Publishing, 2015
เลขเรียก923.8 T423O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 dui Han Ying chang yong yan yu dui zhao / Wang Xiaojun bian zhu = 101 pairs of Chinese-English ...
ชื่อผู้แต่งWang, Xiaojun Ph. d.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2008
เลขเรียกPN 6519.C5 W246y 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 yi ren de zhu fang bian qian/ Xue Kai
ชื่อผู้แต่งXue Kai
พิมพลักษณ์Bei jing wai wen chu ban she 2007
เลขเรียกHD7371 X83 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1368-1840 zhong guo yin shi sheng huo : cheng shou jia yao de wen ming / yi yong wen zhu.
ชื่อผู้แต่งYi, Yongwen (1950- ) Zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1368-1840 zhong guo yin shi sheng huo. Ri chang sheng huo de yin shi / Yi yong wen.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง14 blades [videorecording] = Jin yi wei / chu pin dan wei Tian xiang zhi zuo you xina gong si ; d...
พิมพลักษณ์Xianggang : Huan yu shu ma yu le you xian gong si, [2010].
เลขเรียกPN1997.2 F56 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15-minute Chinese : learn Chinese in just 15 minutes a day / Ma Cheng
ชื่อผู้แต่งMa, Cheng
พิมพลักษณ์New York : DK Publishing, c2008
เลขเรียกPL 1125.E6 M111f 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Yang Jizh...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1301 Y336 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1700 groups of frequently used Chinese synonyms.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beijing language&culture university press, 2007..
เลขเรียกPL 1301 Y22o 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 บัณฑิต / เหยา ซิAง ซั่น
ชื่อผู้แต่งเหยา ซิ่ง ซั่น
พิมพลักษณ์จีน : ซันฉิน, 2543.
เลขเรียกDS734.8 ห723ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1920 nian dai zhi zhong guo / li zai quan deng zuo;liu wei kai zhu bian.
พิมพลักษณ์Tai bei shi : Zheng da chu ban she chu ban, 2018.12
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1939 zui hou de xiang chou : Zhong zou liang si cheng 1939 nian chuan kang kao cha lu xian / Xiao yi...
ชื่อผู้แต่งXiao, Yifei (1975- )
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1981 Zhong pian xiao shuo xuan 1 = 1981 จง เพียน เสี่ยว ซัว สว่าน 1 / Tan Tan...[et. al.]
พิมพลักษณ์Beijing : Ren men wen xua chubanshe, 1982.
เลขเรียกPL2653 Y523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1988 : wo xiang he zhe ge shi jie tan tan / Han Han
ชื่อผู้แต่งHan, Han 1982-
พิมพลักษณ์Tianjin : Tian jin ren min chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 2939.A43 H233o 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา