Found: 4,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 บัณฑิต / เหยา ซิAง ซั่น
ชื่อผู้แต่งเหยา ซิ่ง ซั่น
พิมพลักษณ์จีน : ซันฉิน, 2543.
เลขเรียกDS734.8 ห723ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1939 zui hou de xiang chou : Zhong zou liang si cheng 1939 nian chuan kang kao cha lu xian / Xiao yi...
ชื่อผู้แต่งXiao, Yifei, (1975- )
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1999 cross-century sculpture exhibition of the Republic of China.
พิมพลักษณ์[Taipei] : National Taiwan Arts Education Institute, [1999].
เลขเรียก730.951249 Ni714 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 shi ji mo Zhongguo wen xue xian xiang yan jiu / Cao Wenxuan zhu.
ชื่อผู้แต่งCao, Wenxuan, 1954-.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2303 C27 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 shi ji Zhongguo wen xue zuo pin xuan / Li Ping, Chen Linqun bian.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai san lian chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2513 A18 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001 nian Zhongguo xiao shuo pai hang bang / Zhongguo xiao shuo xue hui bian
พิมพลักษณ์Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2002
เลขเรียกPL 2653 T974 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2007 Taibei can guan ping jian = 2007 ไทเป ชานกว่านผิงเจี้ยน = 2007 Taipei''s top restaurants / Ji...
ชื่อผู้แต่งJiao, Tong.
พิมพลักษณ์Xianggang : Mei li dian wen hua shi ye you xian gong si, 2008.
เลขเรียกTX945 J52 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2008 Beijing Olympic games : International competition for conceptual palnning and design of Beijing...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Oganizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad, 2003.
เลขเรียกGV405 .B44 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2013 home space models integration : neoclassicism & new Chinese style / Ye Bin, Ye Meng zhu.
ชื่อผู้แต่งYe, Bin.
พิมพลักษณ์Fuzhou Shi : Fujian ke xue ji shu chu ban she, 2013.
เลขเรียกNK2083.A1 .Y42 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2013 public space models integration : hotels, commercial & estate space / Ye Bin, Ye Meng zhu.
ชื่อผู้แต่งYe, Bin.
พิมพลักษณ์Fuzhou Shi : Hai xia chu ban fa xing ji tuan, Fujian ke xue ji shu chu ban she, 2013.
เลขเรียกNK2195.H6 .Y43 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 shi ji Zhongguo dui wai jiao wang de zhe xue / Liu Binjie zhu
ชื่อผู้แต่งLiu, Binjie
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2006
เลขเรียกDS779.47 L58 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK (gao deng) yu fa / Zheng li jie
ชื่อผู้แต่งZheng, Li Jie
พิมพลักษณ์Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2006
เลขเรียกPL 1119 Z63t 2006,495.1 Zh63P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK (gao deng) yu fa = 21 days to conquer HSK (advanced) grammar / Zheng li jie.
พิมพลักษณ์Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1119 A152 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 Chinese words to get you around Beijing / Li Jiequn, Li Jieming.
ชื่อผู้แต่งLi, Jiequn.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, c2005.
เลขเรียก495.1 Li693T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Tang Poems and song Lyrics / Qiu Wen Wei
ชื่อผู้แต่งQiu, Wen Wei
พิมพลักษณ์Taibei : Huawenwanggfen Youxian Gongshi Dian Cang Ge, 2007
เลขเรียก895.131 Q1T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา