Found: 689  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สภากาชาดไทย : 2436-2536 / สภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, [2536?]
เลขเรียกHV580.T4 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: บทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สั...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกAC158 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ธาตุ คุณสมบัติและการค้นพบ / วิริยะ สิริสิงห, ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์ และมั่นเกียรติ โกศลนิรัตติวงษ์...
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2536?]
เลขเรียก546 ว363ห 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11อภิโครงการหกแสนล้าน ทศวรรษใหม่เศรษฐกิจไทย / หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2536.
เลขเรียกHC445 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง160 rules: 160 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ / Panida Aue-Apaikul, Sopin Lertrathakarn.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2536.
เลขเรียกPE1112 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / วารินทร์ สินสูงสุด,เรณู ชูความคิด
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536.
เลขเรียกQ141 ว483ย 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย / สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536.
เลขเรียกHD9235.C36 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความกับการจัดการวารสารเทคนิค ชุดที่ 3 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658.4 ส733 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน: รวบรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการจากวารสารเทคนิค ช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกTS155 ส733 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกTJ4 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล: รวบรวมบทความเกี่ยวกับเครื่องจักรกลจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 5.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียกTJ145 ส383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ การต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ / ชัยโชค จุลศิริวงศ์; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียกDS575 ห529 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2536?]
เลขเรียก327.593 ส215ห 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี มก. ธรรมชาติ เทคโนโลยีและชีวิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกS542.T5 น594
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced=แอ็ดวาน English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536.
เลขเรียกPE1121 ส698ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา