Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องThe science of human evolution : getting it right / John H. Langdon
ชื่อผู้แต่งLangdon, John h. (john howard)
พิมพลักษณ์Switzerland : Springer, c2016.
เลขเรียกGN281 L273s 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
32
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะครุ...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ2558 375.42 ก244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
33
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 301.34 พ681ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
34
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องประเพณีของชาวไทยโซ่งอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี / สุดถนอม แท่นนิล.
ชื่อผู้แต่งสุดถนอม แท่นนิล.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกDS570.ล6 ส733 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
35
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องหลักพุทธธรรมที่ปรากฎในธรรมนิยาย เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของ สุทัสสา อ่อนค้อม ปริญญา อยู่เป็น...
ชื่อผู้แต่งปริญญา อยู่เป็นแก้ว
พิมพลักษณ์สาขาวิชาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 294.344 ป458ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา