Found: 680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
646
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดตาก / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52T3 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
647
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; สถานีพัฒน...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52b7 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
648
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดปทุมธานี / กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; สถานีพัฒนาท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.P3 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
649
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดพิจิตร / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52T3 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
650
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดลำปาง / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52T3 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดสกลนคร / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; สถานีพัฒนาที...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.S21 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ / กรมพัฒนาที่ดิน ; สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่, ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.C5 พ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร / กรมพัฒนาที่ดิน ; สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.K31 พ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดินจังหวัดพะเยา / กรมพัฒนาที่ดิน ; สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา, ผู้แต่งร่วม
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.Ph39 พ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดินจังหวัดพัทลุง / กรมพัฒนาที่ดิน ; สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.ph31 พ534พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดินจังหวัดแพร่ / กรมพัฒนาที่ดิน ; สถานีพัฒนาที่ดินแพร่, ผู้แต่งร่วม
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52.Ph7 พ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัยพากรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา / กรมพัฒนาที่ดิน ; สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2537.
เลขเรียกHD1333.T52 พ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาและคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2539 / สำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : สำนักงาน, [2537?]
เลขเรียกLC94.T5 ก489ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดสตูล / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
เลขเรียก338.9593 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดสุโขทัย / บริการข้อมูลผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริการข้อมูลผู้จัดการ, 2537.
เลขเรียกHG5750.55.A3 ผ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา