Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการร่วมผลิตบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง ทบวงมหาวิทยาลัยและกระท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกRT80.T5 น267ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: เตรียมสอบเข้าปริญาโททุกคณะรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบวิช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เอส พี, 2537.
เลขเรียกPE1128 จ890
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโทโพโลยีเบื้องต้น = Introdnction to topology / สมยศ พลับเที่ยง
ชื่อผู้แต่งสมยศ พลับเที่ยง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกQA611.A3 ส274ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโทโพโลยีเบื้องต้น = Introduction to topology / สมยศ พลับเที่ยง
ชื่อผู้แต่งสมยศ พลับเที่ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกQA611.T5 ส274ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกกว้างทางอาชีวะ: เอกสารแนะแนว 2537 / กรมอาชีวศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา, 2537.
เลขเรียกLC1043 ล963 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกทรรศน์ที่ปรากฏในเรื่องสั้นของนักเรียนชาวใต้ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเรื่องสั้นดีเด่น / อรัญ คงนวลใย
ชื่อผู้แต่งอรัญ คงนวลใย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3373 อ525ล 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโสตภิธรรา [10] / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวุฒน์, 2537.
เลขเรียกBQ4920 ส973
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง, 2537.
เลขเรียกPL4209.P3 จ657ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮ-เทค พิชิตโลก: ประดิษฐ์กรรมจากจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นในทศวรรษนี้หลากชนิดสู่วิถีแห่งยุคใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2537.
เลขเรียกT177 ฮ930
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา