Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพันวิธี ประหยัดเงิน ประหยัดใช้ ช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว
ชื่อผู้แต่งช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สากลการพิมพ์ 2537
เลขเรียก640.42 ช19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมสำหรับเยาวชน รู้รอบตัว / เจน เอลเลียตต์ และโคลิน คิง เขียน ; เชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ แปล ; ม...
ชื่อผู้แต่งเอลเลียตต์, เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2537.
เลขเรียก030 อ915ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2537.
เลขเรียกAE6 ส678 2537e
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2537.
เลขเรียกAE6 ส678 2537f
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2537.
เลขเรียกAE6 ส678 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย / กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์ ; จิระนันท์ พิตรปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์ ; 2537.
เลขเรียก390.09593 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนวิชาการเชื่อมพลาสติก / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์[ลำปาง] : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2537.
เลขเรียก668.4 ศ812ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนสังคมศึกษา ประเทศของเรา 1-2 รายวิชา ส 101 - ส 102 / กระมล ทองธรรมชาติ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งกระมล ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., [2537]
เลขเรียก959.3 ก219ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 605 / สืบแสง พรหมบุญ, ณรงค์ พ่วงพิศ และสัญชัย สุวังบุตร.
ชื่อผู้แต่งสืบแสง พรหมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท, [2537]
เลขเรียก909.8 ส736ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการตลาด = Principles of Marketing / พิบูล ทีปะปาล.
ชื่อผู้แต่งพิบูล ทีปะปาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHF5415 .พ692 2537,658.8 พ692ห 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ บุญถิ่น อัตถากร, ศาสตราจารย์ ณเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2537].
เลขเรียก923.7 อ231บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกฉลาด เอมเดช/ ฉลาด เอมเดช
ชื่อผู้แต่งฉลาด เอมเดช.
พิมพลักษณ์มปท. : มปพ, 2537
เลขเรียก618.97 ฉ162อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังกฤษในฐานะ "ภาษาสากล" / ประมวญ คิดคินสัน.
ชื่อผู้แต่งประมวญ ดิคคินสัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2537.
เลขเรียก420 ป349อ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมและการสอนศิลปะเด็กระดับประถมศึกษา / โดย จรัล คำภารัตน์ และสมศักดิ์ ซึมทราบ.
ชื่อผู้แต่งจรัล คำภารัตน์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : [มหาวิทยาลัยบูรพา], [2537?]
เลขเรียก372.5 จ157ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีไอน้ำ / โดย ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท] [ม.ป.พ.] [2537?]
เลขเรียก621.1 ช442ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา