Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFocus on words : book 1 : using context to understand unfamiliar words / Terry L. Fredrickson ; [e...
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ เอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Post Books, 2537.
เลขเรียกPE1449 ฟ621 ล.1,428 ฟ621ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม / เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
ชื่อผู้แต่งเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียกTD194.6 ส919ก 2537,344.046 ส919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ = Foundation and methodology in science educat...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกQ181.A2 ส747ส,507 ม565ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย = Thai economic history / อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
ชื่อผู้แต่งอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกHC28.T5 อ443ป4,330.9593 อ181ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการอพยพชาวเขาลงสู่พื้นที่ราบ : กรณีศึกษาเผ่าม้ง อำเภอปง จังหวัดพะเยา / สมจิต สัจสัญญาวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งสมจิต สัจสัญญาวุฒิ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียกDS570.ม8 ส426 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา