Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2537 ตอนที่ 1 - ตอนที่ 12 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2537.
เลขเรียก348.044 ค216
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจูงจิตเข้าอยู่เรือนชั้นใน มรดกธรรม / ก.เขาสวนหลวง
ชื่อผู้แต่งก.เขาสวนหลวง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2537.
เลขเรียกBQ4308.T5 ก111จ,294.35 ก11จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน / วิศวกรรมสถาน...
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกTH2031 ว755ม2,692 ว38ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุอุตสาหกรรม = Industrial material / โดย มณฑล ฉายอรุณ.
ชื่อผู้แต่งมณฑล ฉายอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2537.
เลขเรียก620.11 ม122ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2537
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก011.75 จ49ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการตลาด = Principles of Marketing / พิบูล ทีปะปาล.
ชื่อผู้แต่งพิบูล ทีปะปาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHF5415 .พ692 2537,658.8 พ692ห 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา