Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2550
เลขเรียก378.04 ม19ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คนดัง : ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่ม 1/ เอกนรี พรปรีดา.
ชื่อผู้แต่งเอกนรี พรปรีดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2550.
เลขเรียกCT 203.T5 อ876ห 2550,920.02 อ876ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ผู้นำยอดเยี่ยมของโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกCT203 ห159 2550,923.2 ร196 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / แอดัม ฮิบเบิร์ต ; แปล, ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งฮิบเบิร์ต, แอดัม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกAG243 ฮ451 2550,030 ฮ451ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ / สตีฟ พาร์คเกอร์ ; ที่ปรึกษา : จิม เฟล็กก์ ; แปล : ชวธีร์ รั...
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียก567.9 พ27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 คำถามเมื่อลูกเรียนอนุบาล / กุลยา ตันติผลาชีวะ [text]
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร, 2550.
เลขเรียก649.1 ก47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 in 1 robot learning by doing / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
ชื่อผู้แต่งทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2550.
เลขเรียกTJ211.35 ท533 2550,629.892 ท 629 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีถนอมรัก / แสงจินดา กัยาทิพย์.
ชื่อผู้แต่งแสงจินดา กันยาทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เติมเ็ต็มใจ, 2550.
เลขเรียกBF575.L8 ส956ห,177.7 ส956ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เดือนบรรลุธรรม / ผู้เขียน ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550.
เลขเรียกBQ4210 ด319 2550,294.3444 ด112จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษามหาราชคนพิการทั้งชาติร่มเย็น / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกHV1559.T5 ป818 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง813 ความผิดบาปสามครั้งของอาร์แซน ลูแป็ง / โมริซ เลอบลัง ; ดำเกิงเดช, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งเลอบลัง, โมริซ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รหัสคดี, 2550.
เลขเรียกน ล317ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง97 สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภาพและความงาม / สุภัคภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งสุภัคภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : เครือเถา, 2550.
เลขเรียกRM666.H33 ส834,615.321 ส834ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง999 ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน = English sentens in daily life / สุทัศน์ สังคะพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2550.
เลขเรียก428.24 ส778ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา