Found: 908  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2550
เลขเรียก378.04 ม19ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คนดัง : ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่ม 1/ เอกนรี พรปรีดา.
ชื่อผู้แต่งเอกนรี พรปรีดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2550.
เลขเรียกCT 203.T5 อ876ห 2550,920.02 อ876ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ผู้นำยอดเยี่ยมของโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกCT203 ห159 2550,923.2 ร196 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีดีๆ สร้างความสุข/ บรรณาธิการ ณัฐพร เกตุวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2550.
เลขเรียกBJ 1486.5.T5 ห159 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนก = 100 things you should know about birds / สตีฟ พาร์คเกอร์, ชวธีร์ รัต...
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, จินนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกQL676.2 จ213ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / แอดัม ฮิบเบิร์ต ; แปล, ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งฮิบเบิร์ต, แอดัม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกAG243 ฮ451 2550,030 ฮ451ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 มุกงามแห่งปัญญา / David Ross เขียน; วิริยา สังขนิยม แปล.
ชื่อผู้แต่งรอส, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียก158 ร195ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี ไม่ติดตะรางโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 2 / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิภาวี, 2550.
เลขเรียกKPT3800 บ541,347.077 บ541ร ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 กลยุทธ์ซุนวู. ฉบับการ์ตูน / ดนุพล เขียวสาคู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีเวล, 2550.
เลขเรียกU163 ด124ส ล.1-2 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการหยัดสู้ : เคียงข้างพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2550.
เลขเรียกBF637.I48 ส473,294.31175 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 เมนูเด็ด การทำขนมวัฟเฟิล / สุคนธ์ แคแสด, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2550?]
เลขเรียกTX771.P34 ย318 2550,641.8659 จ279ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 เมนูอาหารยอดนิยม เพื่อสุขภาพและพลังงาน / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งเสาวภรณ์ วังวรรธนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ส่งเสริมอาชีพเพชรกะรัต, [2550].
เลขเรียกTX 681 ส942ส [2550],641.5 ส267ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 in 1 robot learning by doing / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
ชื่อผู้แต่งทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2550.
เลขเรียกTJ211.35 ท533 2550,629.892 ท 629 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี วช. ฉบับปฐมฤกษ์ เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก351.009 ค123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา