Found: 3,699  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized Corruption) ของ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฎร์ / สำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรังปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, [2561?]
เลขเรียกTR646.T5 ภ225 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องกินเรื่องใหญ่" วัฒนธรรมแห่งอาหารกับชุมชนศึกษา/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขเรียก307 ม226ร 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า / MThai Team, เรื่อง ; @Ferir_fs, ภาพ
ชื่อผู้แต่งเอ็มไทย ทีม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek book, 2561.
เลขเรียกHV555.T5 อ74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรดูแลสุนัขจรจัด / ปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล=Data Wareh...
ชื่อผู้แต่งปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิว หย่ง เซิง, เขียน ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง, ผู้แต่ง
เลขเรียก155.26 ห337ห 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์ JLPT N5 / ARC ACADEMY, เขียน ; วิภา งามฉันทกร, ผู้แปล
เลขเรียก495.63 ห159 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทักษะ สู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักและลูกน้องยอมรับ / มงคล กะรัตะนุตถะ
ชื่อผู้แต่งมงคล กะรัตะนุตถะ, ผู้แต่ง
เลขเรียก658.4092 ม114ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที อัพเกรด "นักขายเงินล้าน" = Just 10 minutes to super saleman! / กฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล.
ชื่อผู้แต่งกฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกHF5439.5 ก298 2561,658.85 ก382ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิถีสู่ความร่ำรวย = / เคน ฟิชเชอร์, เดลลินเกอร์ อิลิซาเบธ และ ลารา ดับเบิลยู ฮอฟแมนส์ ; ชัชวนัน...
ชื่อผู้แต่งฟิชเชอร์, เคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียก332.024 ฟ399ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุปนิสัยให้สำเร็จเป็นเซียนหุ้น เล่ม 1 = The Trader''s pendulum / Jody Samuels, เขียน ; ประกาศิต ท...
ชื่อผู้แต่งซามูเอลส์, โจดี้, ผู้แต่ง
เลขเรียก332.6322 ซ219ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์, ผู้แต่ง
เลขเรียก509.22 ด193ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 คำศัพท์ภาษาเกาหลี ต้องรู้ / อี ซอยอน
ชื่อผู้แต่งอี ซอยอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561
เลขเรียกอ 495.7 อ772ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา