Found: 5  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
TitleA Guide to essential business Japanese / Toyosaku Morino.
AuthorMorino, Toyosaku.
ImprintJapan : Kinokuniya, 2004.
Call Number650
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
Type Book
TitleKore de gokaku nihongo noryoku shiken 1 kyu mogi.
ImprintJapan : Kinokuniya, 2004.
Call Number495.65
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
Type Book
TitleNihongo noryoku shiken ni deru kanji 1 kyu / Matsuoka Tatsumi.
AuthorMatsuoka, Tatsumi.
ImprintTokyo : Kokushokankoukai, 2004.
Call Number495.6
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
Type Book
TitleNihongo noryoku shven ni deru kanji 2 kyu / Matsuoka Tatsumi.
AuthorMatsuoka, Tatsumi.
ImprintTokyo : Kokushokankoukai, 2004.
Call Number495.6
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
Type Book
TitleNihongo soumatome mondaishu (Chokai) / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko.
AuthorSasaki, Hitoko.
ImprintTokyo : ASK, 2003 (2004 printing).
Call NumberPL539.3 H675,495.683 S252N 2004
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น