Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินัยบัญญัติและฆราวาสบัญญัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปประดิษฐ์ภาพฝาผนัง : ฉบับแก้ไขปรับปรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อร่ามบุญ (ประเทศไทย) จำกัด, [2540-2545]
เลขเรียกNK3395 ศ525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงบรู้ว่าง / ก. เขาสวนหลวง
ชื่อผู้แต่งก. เขาสวนหลวง, 2444-2521.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ4190 ก111ส 2540,294.35 ก121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดข้อมูลสถิติหญิงและชาย พ.ศ.2540.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพยุทธประวัติ : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกร.
ชื่อผู้แต่งเหม เวชกร, 2446-2546.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนหลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษา (ระดับประเทศ) พ.ศ. 2540-2544 / กรมส่งเสริมคุณภ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรม, 2540?]
เลขเรียกGE85.T5 ส356 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนหย่อมทำได้ด้วยมือคุณ / ขวัญชัย จิตสำรวย
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย จิตสำรวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกSB450.97 ข262 2540,712.6 ข17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอบบรรจุ ครู สปช. / เรียบเรียงโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, 2540.
เลขเรียกLB1761.5 ส478
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสะพานมิตรภาพไทย-พม่า พลิกประวัติศาสตร์โลกเอเชีย / บรรณาธิการ มานพ มั่งสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ตาก : หอการค้าจังหวัดตาก, [2540].
เลขเรียกDS575.5.M9 ส6 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 11 : 1-5 กรกฎาคม 2540 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540.
เลขเรียกT55 ร914ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตในทะเล / สุรินทร์ มัจฉาชีพ
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ มัจฉาชีพ.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : โครงการสื่อการศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540
เลขเรียก574.92 ส861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่เส้นทางวิชาชีพครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู , 2540.
เลขเรียก371.1 ข272ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือแสดงเจตจำนง IMF ฉบับที่ 1-4 ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ / รวบรวมและจัดพิมพ์โดย สำนักข่าวไทยสกาย, ริโซ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2540.
เลขเรียกHC445 ห149 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเลิศ ชินวัตร ต.ม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกT14.5 อ3 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสวง ยังเจริญ (จ.ช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา