Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซ่อนรัก รักซ้อน / บางกอกคาสเสท
ชื่อผู้แต่งชรินทร์ นันทนาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกคาสเสท, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติวเข้มกฏหมายอาญา ภาค 1 "มาตรา 1-160" / เมธา วาดีเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเมธา วาดีเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2540].
เลขเรียก345 ม54ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์ [electronic resource] : ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะพรรคชาติพัฒนาต่อการพัฒนาประเทศ / พรรคชาติพัฒนา ; สามชาย ศรีสันต์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540-2548]
เลขเรียกHD85.T5 ท361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบสมณศักดิ์ : ที่ระลึกพระมหาโพธิวงศาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะสร้างเยาวชน / (พิมพ์ ธมมธโร).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
52
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทสนทนาอังกฤษ สำหรับงานโรงแรมและร้านอาหาร [sound recording] / Edward Robinson.
ชื่อผู้แต่งRobinson, Edward.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทเพลงชุดโรคหวัดและปอดบวม [sound recording] / งานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านบุษบาบัณ / น้ำอบ.
ชื่อผู้แต่งน้ำอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2540.
เลขเรียกนว น538บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกิณกะเทศนาของพระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) : วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงให...
ชื่อผู้แต่งพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), 2445-2537.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติความเป็นมาของอั้งยี่กับศาลเจ้าต่องย่องสู ภูเก็ต / โดย ไชยยุทธ ปิ่นประดับ ผู้รวบรวมและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งไชยยุทธ ปิ่นประดับ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : วิเศษออฟเซ็ทคอมพิว, 2540.
เลขเรียกHV6439.C6 ช94 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ = History of economic doetrines / ทับทิม วงศ์ประยูร.
ชื่อผู้แต่งทับทิม วงศ์ประยูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2540.
เลขเรียก330 ท354ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีท้องถิ่น นครศรีธรรมราช : หนังสืออ่านเพิ่มเติม จันทรา ทองสมัคร.
ชื่อผู้แต่งจันทรา ทองสมัคร.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ไทม์พริ้นติ้ง (หน้าค่ายวชิราวุธ), 2540.
เลขเรียกDS589.N6 จ6ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจฉิมนิเทศบัณฑิต''40 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
เลขเรียก378.2 จ115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่อง การสำรวจผักพื้นบ้านในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม / มนิต ภูปรางค์.
ชื่อผู้แต่งมนิต ภูปรางค์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2540
เลขเรียก635 ม153 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา