Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 天搞定基础素描. 几何形体/ 敲门砖
ชื่อผู้แต่ง敲门砖
พิมพลักษณ์China : 重庆出版社, 2017
เลขเรียก741.7 S497 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA shi you kuai da hua bu / Fu wen zheng wen/ tu.
ชื่อผู้แต่งFu,Wenzheng.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Survey of China / Ning Jiming.
ชื่อผู้แต่งNing, Jiming.
พิมพลักษณ์[China] Beijing :Beijing Language and Culture University Press, 2017.
เลขเรียกPL1128 N714 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChuang ye wang luo yu chuang ye xue xi guo cheng : Ji yu zhong guo qing jing de yan jiu = Entreprene...
ชื่อผู้แต่งDan,Biaoan.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCong hu lian dao xin gong ye ge ming = Internet of everything for new industrial revolution / Liu yu...
ชื่อผู้แต่งLiu, Yunhao.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDeveloping Chinese : intermediate speaking course 1 / Lu Zhi Ying.
ชื่อผู้แต่งLu, Zhi Ying.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language & Culture University Press, 2017.
เลขเรียกPL1128 L926 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDu Fu de wu cheng : yi wei Tang shi xue zhe de xun zong zhuang you / Lai Ruihe zhu.
ชื่อผู้แต่งLai Ruihe zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan zi bei neng liang = Chinese values symbols / Pi ming zhu.
ชื่อผู้แต่งPi,Ming.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHuo zhe / Yu Hua [zhu]
ชื่อผู้แต่งYu, Hua, 1960- author.
เลขเรียกPL1117 .C38 2012,895.1352 23
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKua yue Zhong xi de qiao liang : Yanping sui bi = Crossing the East-west bridge : Yanping essays / Z...
ชื่อผู้แต่งZhou, Yanping, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNorthern New HSK language club book series : The new HSK oral exam HSKK (advanced) exam guide /Liu F...
ชื่อผู้แต่งLiu, Fang Bian.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2017.
เลขเรียกPL1128 L783 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTan xun du jiao shou : Jie du fen xiang jing ji chuang xin chuang ye mi ma / Zhang xiao rong,Sun yi,...
ชื่อผู้แต่งZhang,Xiaorong.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Third Way of Love [vidiorecording]= เดอะ เธิร์ด เวย์ ออฟ เลิฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บูมเมอแรง ออนไลน์, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องWen xue fan yi de jing jie : yi yi yi wei yi jing = Three states of literary translations : sense,fl...
ชื่อผู้แต่งChen, Daliang, author
เลขเรียกPN241.5.C6 C446 2017
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXian dai zhong guo zhe xue yu xin ru xue : Ji nian feng you lan xian sheng dan chen 120 zhou nian ji...
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา