Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBian bu mao zhi di wei wo tu : Nei meng gu ji qi ta sheng qu sha chan ye,Cao chan ye fa zhan ji shi ...
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCha li jiu shi. 1, Hei bei jie de wang ling / Lei ou huan xiang zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCha li jiu shi. 27, Jiu wei ling mao / Lei ou huan xiang zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese detective [motion picture] = ยอดพยัคฆ์นักสืบ
พิมพลักษณ์China : n.p., 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDan"qin" / Wang shan zhu.
ชื่อผู้แต่งWang, Shan.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian xi bei min zu ju luo jian zhu de di qu xing yu min zu xing = Regionality and ethnicity of minor...
ชื่อผู้แต่งWu,Yan.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGen niao / Cao Wenxuan zhu.
ชื่อผู้แต่งCao, Wenxuan, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHong sha deng / Cao Wenxuan zhu.
ชื่อผู้แต่งCao, Wenxuan, 1954- author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHua li you hua : Zhong guo hua shang xi yu fan yi yan jiu / Wei shu zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHuang ran da wu!Bu shen mi de ke xue [Zhuan zhu,] Cong jia gu wen dao xian dai han zi / Xu guang mei...
ชื่อผู้แต่งXu, Guangmei.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian xing"zhong guo meng" / Sun yan lin zhu.
ชื่อผู้แต่งSun,Yanlin (1963-)
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKua jing dian shang su mai tong kai dian, Tui guang, Yun ying yi ce tong / Lu yun bian zhu.
ชื่อผู้แต่งLu, Yun.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLang wang meng ; Lang wang Luobo / Shen Shixi, (Jia) Xidun zhu ; Zhang Yu yi ; Tang Rui ping.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiterature and society : an advanced reader of modern Chinese / selected and edited by Chih-p''ing...
พิมพลักษณ์Princeton, NJ : Princeton University Press, c2016
เลขเรียกPL 1129.E5 L776 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational anti-corruption strategy : Phase 3 (2017-2021) In Chinese / The Office of the National Anti...
ชื่อผู้แต่งThe Office of the National Anti-Corruption Commission
พิมพลักษณ์Bangkok : The Office of the National Anti-Corruption Commission, 2016
เลขเรียกGP 353.46 O323N 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา