Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / โดย นาฏยา วิพุธศิริ.
ชื่อผู้แต่งนาฏยา วิพุธศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกPE1111 น6ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540.
เลขเรียกJF1525.C59 ค695,352.13 ฝ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านบุษบาบัณ / น้ำอบ.
ชื่อผู้แต่งน้ำอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2540.
เลขเรียกนว น538บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2540
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
เลขเรียก011.54 ม19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดสุวรรณาราม = wat suwannaram / Clyde M. Nabe ,Charles A. Corr. and Donna M. Corr.
ชื่อผู้แต่งNabe, Clyde m.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540.
เลขเรียกND 2835 น111ว 2540,751.73 ว114 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนหย่อมทำได้ด้วยมือคุณ / ขวัญชัย จิตสำรวย
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย จิตสำรวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกSB450.97 ข262 2540,712.6 ข17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา