Found: 22,672  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ฉัตรชัย ศุก...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก294.33 ร196 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ...
ชื่อผู้แต่งวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2558
เลขเรียก294.3135 ว416ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ / นิธิ นิมิตรบุญ.
ชื่อผู้แต่งนิธิ นิมิตรบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอดบุ๊ค, 2558.
เลขเรียกBQ 5215 น612ห 2558,922.943 น34ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สรรพวิทยาคม / โรงเรียนสรรพวิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์ตาก : โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์, 2558
เลขเรียก371.01 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี...กรมสรรพากร / กรมสรรพากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพประกอบสี
เลขเรียกHJ3617.55 ห159 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 1000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ / B Team.
ชื่อผู้แต่งB team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโกลด์เพาเวอร์, 2558.
เลขเรียกPE1131 บ351,428.249591 บ31ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2557
เลขเรียก336.2 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สวัสดิการการวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน = Employee benefits / โดย สมเดช โร...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียกHJ2950.55 ส16 2558,336.24 ส248ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2558
เลขเรียกPN6519.C5 อ65,398.9951 อ669ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดนิทานอีสปแสนสนุก ฉบับภาษาไทย / ฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน ; เนรมิต, ผู้วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา