Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายวิชาหลักการไม้ผล [videorecording] : รหัสวิชา 1202318 บรรยาย Class Lecture/ ทินน์ พรหมโชติ.
ชื่อผู้แต่งทินน์ พรหมโชติ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียกSB357 447
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายวิชาหลักการไม้ผล [videorecording] : รหัสวิชา 1202318 ปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพของผลไม้/ ทินน์ ...
ชื่อผู้แต่งทินน์ พรหมโชติ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียกSB357 447ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายวิชาเคมี รหัสวิชา 1101 100 [Videorecording] : เรื่องพันธะเคมี/ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา.
ชื่อผู้แต่งกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียกQD ก432
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรุ่นพี่ [Videorecording] = Senior.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ท เทอร์ตี้ไนท์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
65
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิวาห์รักวิวาห์เลือด= Veil of Night / โดย ลินดา โฮเวิร์ด ; พิชญา แปล.
ชื่อผู้แต่งโฮเวิร์ด, ลินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แก้วกานต์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
66
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดีทัศน์ประกอบการสอน 1301 320 กลศาสตร์เครื่องจักรกล [Videorecording] : Mechanics of machinery/ อำไ...
ชื่อผู้แต่งอำไพศักดิ์ ทีบุญมา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียกTJ170 อ697
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดีทัศน์ประกอบการสอน วิชาแคลลูลัส 1 [videorecording]รหัสวิชา 1104126 เรื่อง การหาปริมาตรทรงตันโดยว...
ชื่อผู้แต่งรตี โบจรัส.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ, 2558.
เลขเรียกQA303 ร135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดีทัศน์สื่อการสอน รหัสวิชา 1101 100 [Videorecording] : เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์/ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน...
ชื่อผู้แต่งกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียกQD40 ก432
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
69
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสายใย สานใจ ไทย-ญี่ปุ่น / ผถสดี นาวาจิต และคณะ.
ชื่อผู้แต่งผถสดี นาวาจิต และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสายไฟปลั๊กพ่วง = Power strip.
พิมพลักษณ์จีน : [ม.ป.พ.], [2558].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
71
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน : โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน = Visual art for AS...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัย, [2558].
เลขเรียกN7311 ส667 [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
72
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเปล้าเจ้าอยู่หัว [videorecording] : เรื่องพระราชกรณียก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
73
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [videorecording] : วีดีทัศน์นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ 1.แผนแม่บทชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
74
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีไทยพีบีเอส Asean Beyond 2015 [Videorecording] : สู่อนาคตประเทศอาเซียน/ องค์การกระจายเสียงและแ...
ชื่อผู้แต่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสี่เส้า/h[videorecording] = Love is.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มวีดี คอมปานีลิมิต, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา