Found: 971  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทดํา เมืองแถง, ทรงดํา ถิ่นสยาม : จาก หนองแฮด ถึง หนองปรง / บุญยงค์ เกศเทศ
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : กากะเยียสำนักพิมพ์, 2558.
เลขเรียกDS570.L28 บ532,305.895919 บ532ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และพรมแดนรัฐชาติ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกGF669.3 ท94,305.8 ท948 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปร้านอาหาร / สองขา เขียนเรื่อง ; ประเวศน์ หนูจีน เขียนภาพ.
ชื่อผู้แต่งสองขา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2558.
เลขเรียกย น ส475ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ / ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ ; พิชญาพร โพธิ์สง่า, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งต่วนอัมรัน กูโซะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2558.
เลขเรียกU55.T82 ต224 2558,92 ต289ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา [text]
ชื่อผู้แต่งซะการีย์ยา อมตยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียก895.911 ซ121ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
966
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1 / ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, ไซมอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558
เลขเรียกQK364 ก499 2558,634.9 ก449ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
967
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้หมอนกับก้อนหิน / มีน พงษ์ไพบูลย์ [text]
ชื่อผู้แต่งมีน พงษ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2558.
เลขเรียกPZ90.ท9ป468 ม95,น ม595ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
968
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL1103 ม713 2558,495.15 ม721ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
969
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ / วาสนา ประชาชนะชัย
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558
เลขเรียกPL535 .ว65 2558,495.6824 ว491ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
970
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับฐานการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียก371.394 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
971
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๗๓ ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์, 2558.
เลขเรียก959.38 อ121จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา